vissa personer har en tendens att reta oss mer än andra. jag har fått höra att de som är mest lika dig själv är dem du retar dig på mest, jag vet inte om det är sant men det kanske ligger något i det?!

hur som helst kan jag ta upp några karaktärsdrag som jag retar mig på och hur man kan hantera personer med dessa drag. jag har prövat och det fungerar faktiskt  för mig.

dessa drag retar jag mig på:

 • taktlös
 • arrogant
 • manipulerande
 • självgod
 • kategorisk
 • auktoritärt

sätt att hantera:

 • kom till sak och håll dig till sak (småprat undanbedes)
 • var tydlig med krav och förväntningar
 • ställ specifika frågor
 • fokusera på sak inte person vid oenighet
 • om du vill övertala personen så gäller det att prata om resultat och effekter

detta gäller en personlighetstyp som är dominerande, drivna och målmedvetna och de egenskaper man kan reta sig på kan beskrivas även så här:

 • direkt
 • självsäker
 • övertygande
 • vet sitt värde
 • bestämd
 • initiativtagand

de ställer ofta frågan VAD? vad behöver göras?

det dessa personer fruktar mest är att tappa kontrollen och att bli kontrollerade.

***

som ni ser så är dessa egenskaper som jag betraktade som negativa en styrka i ett annat ljus, jag väljer numera att se ”svagheter” som potentiella styrkor när de får komma till sin rätt.

Annonser