jag beskrev i mitt förra inlägg om en personlighetstyp som jag irriterar mig på, och såklart finns det fler personlighetstyper att betrakta.

detta inlägg gäller en personlighetstyp som är influerande, entusiastiska och smidiga. starka sidor kan övergå i svagheter om de är överdrivna (eller om du är känslig för dem) och

dessa drag kanske du retar dig på:

 • klämkäck
 • tillgjord
 • sarkastisk
 • oseriös
 • överkänslig
 • pladdrande

sätt att hantera:

 • använd gärna humor om det är lämpligt
 • bekräfta de personliga känslorna
 • var vänlig och tillmötesgående
 • visa entusiasm
 • visa att du verkligen lyssnar
 • fokusera på personliga och relationsmässiga vinster när ni pratar om behov

de egenskaper man kan reta sig på kan beskrivas även så här:

 • positiv
 • entusiastisk
 • skämtsam
 • lättsam
 • känslosam
 • social

de ställer ofta frågan VEM? för vem är detta bra, vem berörs av detta, ?

det dessa pesroner fruktar mest är social avvisning och att bli illa omtyckta.

***

som ni ser så är dessa egenskaper som man kan betrakta som negativa en styrka i ett annat ljus, jag väljer numera att se ”svagheter” som potentiella styrkor när de får komma till sin rätt.

Annonser