denna ständiga rädsla

                 att pröva nytt

                 att duga

                 att tappa kontrollen

att – ja, you name it!

motsatsen är kärlek

                 våga ge sig hän

                 våga misslyckas

                 våga leva sin dröm

piruetter kan man bara göra när man inte håller sig krampaktigt kvar vid sargen

Annonser